Vizuelno

 • Vizuelno ispitivanje
 • Ispitivanje endoskopom

Penetranti

 • Ispitivanje penetrantima
 • Ispitivanje zavarenih spojeva i osnovnog materijala nove opreme
 • Ispitivanje opreme u eksploataciji

Magnetne čestice

 • Ispitivanje magnetskim česticama, zavarenih spojeva i osnovnog materijala nove opreme i opreme u eksploataciji
 • Ispitivanje centralnih otvora rotora turbina i armature iznutra

Ultrazvuk

 • Ispitivanje osnovnog materijala i zavarenih spojeva na metalnim, plastičnim i kompozitnim materijalima
 • Ispitivanje iz centralnog otvora rotora i osovina

Radiografija

 • Superkontrola, izrada izveštaja i ocena radiograma (ispitivanje i ocena nalaza i kvaliteta radiograma)

Vrtložne struje

 • Ispitivanje strukture vazduhoplova
 • Otkrivanje i dimenzionisanje prslina u materijalu

Pritisak i vakuum

 • Ispitivanje pritiskom i ispitivanje nepropusnosti vakuumom
 • Ispitivanje novih proizvoda i opreme
 • Ispitivanje opreme i proizvoda u eksploataciji